تاريخ : سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ | 10:9 | نویسنده : جمعی از کارکنان ذینفع

دستور رئيس مجلس براي تجديد نظر در طرح حق جذب اعضاي غير هيأت علمي

معاون پارلمانی وزير بهداشت از دستور رئيس مجلس براي تجديد نظر و بررسي طرح افزايش حق جذب اعضاي غير هيأت علمي خبر داد و گفت:

 قرار شده است که دايره حقوقي مجلس اين لایحه را دوباره از نظر مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه مورد بررسي قرار دهد. دکتر محسن پور با بيان اين مطلب به خراسان گفت: لايحه افزايش حق جذب اعضاي غير هيأت علمي روز سه شنبه ۶ دیماه جاری در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت و راي نياورد که دليل آن تذکر يکي از نمايندگان به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه بود.

 وي افزود: درحالي که اين لايحه مغايرتي با قانون برنامه پنجم نداشت به همين دليل مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت و رئيس مجلس دستور تجديد نظر و بررسي اين لايحه در دايره حقوقي مجلس را داد تا اين لايحه دوباره مورد بررسي قرارگيرد. وي افزود: در صورتي که اين لايحه مغايرتي با قانون برنامه پنجم نداشته باشد دوباره در صحن علني مجلس مطرح مي شود.

البته توجه داشته باشید که دکتر محسن پور در جای جای صحبتهایشان مرتب به جای استفاده از واژه «طرح»؛ از کلمه «لایحه» استفاده کرده که درست نیست.